Arquivos mensuais: Outubro 2014

Repaso táboas de multiplicar

Este fin de semana adícalle alomenos media hora cada día a repasar as táboas de multiplicar con estes enñlaces

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/Tablas/TablasIE.html   practica todas as táboas  do enlace anterior

http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=Ergit Practica con esta outra actividade

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~23003429/educativa/multi_2.html Inventa multiplicacións e resólveas neste enlace

Advertisements